Kennisgeving ontwerpbesluit op LGF-AANVRBS, Groene Wereld 10, 6372PW Landgraaf

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Landgraaf

Geplaatst op Lokaalnieuwslandgraaf.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Landgraaf
  2. Kennisgeving ontwerpbesluit op LGF-AANVRBS, Groene Wereld 10, 6372PW Landgraaf

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: plaatsen overkapping met zonnepanelen Locatie: Groene Wereld 10, 6372PW Landgraaf Verzenddatum ontwerpbesluit: 18 december 2023 Datum ter inzage: 21 december 2021 Kenmerk: RX2023-00000326 Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit voorgenomen besluit gaat over de activiteit(en): •het bouwen van een bouwwerk •handelen in strijd met de ruimtelijke regels Het ontwerp besluit, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken kunt u inzien. U kunt deze stukken inzien middels bijgevoegde link in de publicatie. Dit kan voor een periode van zes weken met ingang van 21 december 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen over dit besluit. De zienswijze kunt u indienen bij burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

Unknown

 Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Landgraaf. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Landgraaf

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.