Kennisgeving ontwerpbesluit op LGF-AANVRBS, Overstehofweg 14, 6372VG Landgraaf

Bekendmaking voor bouwvergunning in Landgraaf

Geplaatst op Lokaalnieuwslandgraaf.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Landgraaf
  2. Kennisgeving ontwerpbesluit op LGF-AANVRBS, Overstehofweg 14, 6372VG Landgraaf

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Betreft: Verbouwing zolder Overste Hof tot hotelkamers Locatie: Overstehofweg 14, 6372VG Landgraaf Verzenddatum ontwerpbesluit: Datum ter inzage: Kenmerk: RX2023-00000178 Burgemeester en wethouders maken,op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit voorgenomen besluit gaat over de activiteiten: •activiteit die betrekking heeft op het wijzigen van een rijksmonument •het bouwen van een bouwwerk Het ontwerp besluit, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken kunt u inzien. U kunt deze stukken inzien middels bijgevoegde link in de publicatie. Dit kan voor een periode van zes weken met ingang van 21 december 2023. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen over dit besluit. De zienswijze kunt u indienen bij burgemeester en wethouders van Landgraaf, Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

Unknown

 Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Landgraaf. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.