STAATSCOURANTGemeente Landgraaf - Aanwijzen en inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Grevenstraat

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Landgraaf

Geplaatst op Lokaalnieuwslandgraaf.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen landgraaf
  2. STAATSCOURANTGemeente Landgraaf – Aanwijzen en inrichten gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Grevenstraat

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief onderbord OB309 met kentekennummer), nabij de woning Grevenstraat 57 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen; 2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;  3. een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening met het nummer A4-13-12 d.d. 15 maart 2013;   4. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Lokaalnieuwslandgraaf.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Landgraaf. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Landgraaf

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.